Simaran Toke Yaaid Kair ke Nagpuri Song Lyrics – Ramesh

simaran-toke-
Song Title: Simaran Toke Yaaid Kair ke
Singer: Ramesh Karmali
Starring: Sudhir Karmali, Mahi
Music Label: Karmali Music & RR Music

Simaran Toke Yaaid Karke Nagpuri Song Lyrics

Haanse na log puche na sab
Kaisan aahe tor Jodi
Haanse na log puche na sab
Kahan aahe tor Jodi
Dil pe pathar raikh ke jiyo na
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona


Haanse na log puche na sab
Kaisan aahe tor Jodi
Haanse na log puche na sab
Kahan aahe tor Jodi
Dil pe pathar raikh ke jiyo na
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona

Dil kar mora kancha dhandha
Easan toi kale karale
Dard de howek holi
Dui din kar kale karale

Dil kar mora kancha dhandha
Easan toi kale karale
Dard de howek holi
Dui din kar kale karale

Dil pe pathar raikh ke jiyo na
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona

Haanse na log puche na sab
Kaisan aahe tor Jodi
Haanse na log puche na sab
Kahan aahe tor Jodi
Dil pe pathar raikh ke jiyo na
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona

Kanchan taj lakhe todale
Achke deewana toi karle
Dukh rakhi ke sukh delon
Phir bhi ni moke apnale
Kanchan taj lakhe todale
Achke deewana toi karle
Dukh rakhi ke sukh delon
Phir bhi ni moke apnale

Dil pe pathar raikh ke jiyo na
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona

Haanse na log puche na sab
Kaisan aahe tor Jodi
Haanse na log puche na sab
Kahan aahe tor Jodi
Dil pe pathar raikh ke jiyo na
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona
Simaran toke yaaid karke
Moi to kuhaik kuhaik kandona

More Nagpuri Songs