Kahe Bulale Re Slelem Lokardaga Teson Nagpuri Song

Hayre.. hayre.. hayree..

Kahe bulale re slelem
Moke toi Lokardaga teson
Kahe bula re slelem
Moke toi Lokardaga teson


Are ayo baba janbai
Kaise mile jabo
Moke to dar lagela
Hay re dil tadpela
Ha moke to dar lagela
Hay re dil tadpela
Are Kahe bulale re slelem
Moke toi Lokardaga teson
Reee Kahe bula re slelem
Moke toi Lokardaga teson

Chikan chikan chehra mor
Gor gor gaal
Lamba lamba baal mor
Hirni lakhe chal

Hayre.. hayre.. hayree..

[Sunder komal kaya
Bali umar
Sochona moi kaise jabo
Lamba dahar] x2

Hayre.. hayre.. hayree..
Kahe bulale re slelem
moke toi Lokardaga teson

Are ayeee Selem kahe bullae Lohardaga teson

Hayre.. hayre.. hayree..

Hay Mela lakhe duniya mein dil delon toke
Dil kar dhadkan mein moi basalon toke

Hay ka je karabo
Holak badi mushkil
Mile nahi jabo to ukar tut jato dil

Hayre.. hayre.. hayree..

Kahe bulale re slelem
Moke toi Lokardaga teson

Haay jaldi pahuncha dena selem thina

Moke toi Lokardaga teson
Are ayo baba janbai
Kaise mile jabo
Moke to dar lagela
Hay re dil tadpela
Ha moke to dar lagela
Hay re dil tadpela
Are Kahe bulale re slelem
Moke toi Lokardaga teson
Hayre.. hayre.. hayree..