Bari Mein Jhingi Larang Nagpuri Song Lyrics

Nagpuri song Bari Mein Jhingi Larang featuring Dinesh and Varsha.

Lyrics of Bari Mein Jhingi Larang:

Bari mai jhingi ladal bodi
larang re

Are bari mai jhingi ladal bodi larang re
Bari mai jhingi ladal bodi ladal re
Mile chali abe falora 
Todi debu guiya bhair tokari re
Katay khabey guiya titi tiyan
re
Todi debu guiya bhair tokari re
Katay khabey guiya titi tiyan re
Bari mai jhingi larang bodi
larang re
Bari mai jhingi larang bodi larang re
Mile chale abo sajana 
Todi debe guiya bhair tokari re
Nai toh khiyabu toke titi tiyan
ge
Todi debe guiya bhair tokari re
Nai toh khiyabu toke titi tiyan ge
Lal chhapa saree guiya pindh k
abe re
Kekho na batabey guiya jhathe abe
re
Lal chhapa saree guiya pindh k abe re
Kekho na batabey guiya jhathe abe re
Bari mai jhingi larang bodi
larang re
Bari mai jhingi larang bodi larang re
Mile chali abe falora 
Todi debu guiya bhair tokari re
Katay khabey guiya titi tiyan
re
Todi debe guiya rbhair tokari re
Nai toh khiyabu toke titi tiyan ge
Bari bate abu guiya tor se mile
re
Kekho ni batabu abu chori chupe
re
Hai re bari bate abu guiya tor se mile re
Kekho ni batabu abu chori chupe re
Bari mai jhingi larang bodi larang
re
Mile chali abe falora 
[Todi debu guiya bhair tokari re
Katay khabey guiya titi tiyan re
Todi debe guiya bhair tokari re
Nai toh khiyabu toke titi tiyan ge]x2