Bansh Buda Main Musha Kandela Nagpuri Song | Dilu Dilwala

Bansh Buda Main Musha Kandela Nagpuri Song | Dilu Dilwala

Song Title – Bansh Buda Main Musha Kandela
Album Name – Selem Dolly Baarat
Singer – Dilu Dilwala
Music Label – S.B Music

Bansh buda main musha kandela
Aar putush jhund main tetenga kandela

Bansh buda main musha kandela
Aar putush jhund main tetenga kandela
Aar bansh buda main musha kandela
putush jhund main tetenga kandela
Kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main
Aar kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main
Bansh buda main musha kandela
Putush jhund main tetenga kandela
Kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main
Aar kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main

[Ka lagin kandela mor guiya re
Kahiya je janjabu moi to daya re]x2

Aar bansh buda main musha kandela
Putush jhund main tetenga kandela
kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main
Aar kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main
kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main

[Tor aayo baba se haith maing lebu
Tor dada bhougi se baat chalai lebu]x2

Aar bansh buda main musha kandela
Putush jhund main tetenga kandela
kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main
Aar kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main
kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main

[Janam janam guiya saath rahab re
Khathon kasam guiya toke nahi chhodab re]x2

Aar bansh buda main musha kandela
Putush jhund main tetenga kandela
kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main

[Aar kandela kandela mor guiya re
Aamba ke bagicha tand main]x2

Also See: Other songs of Selem Dolly Baarat